Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka

Uvažavajući činjenicu da je zaštita privatnosti i osobnih podataka temeljeno pravo svake osobe, kazalište Mala scena posebnu pažnju pridaje zaštiti Vaših osobnih podataka.

Postupanje kazališta Mala scena u prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Podaci se prikupljaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Sa prikupljenim podacima kazalište Mala scena postupa povjerljivo te je  odgovorno za zakonitost obrade i zaštitu Vaših osobnih podataka.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

U postupku rezervacija karata za predstave na programu kazališta Mala scena na mrežnim stranicama kazališta prikupljaju se Vaši određeni osobni podaci. Vaše osobne podatke dajete dobrovoljno. 

Putem prijave na newsletter prikupljamo Vaše osobne podatke o adresi elektroničke pošte koje nam dajete dobrovoljno.

Sve Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje isključivo kazalište Mala scena.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci prikupljeni u postupku rezervacija karata za predstave na programu kazališta prikupljaju se radi vaše nedvojbene identifikacije kao posjetitelja kazališta Mala scena te za međusobnu komunikaciju i obavještavanje u slučaju promjene ili otkazivanja predstave. Opoziv rezervacije i dane suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku.

Osobni podaci o e-mail adresi prikupljeni prilikom prijave na newsletter koriste se za ponudu i informacije o predstavama koje se izvode u kazalištu Mala scena. U svakom trenutku možete odjaviti newsletter i opozvati korištenje e-mail adrese.

USTUPANJE I PRIJENOS PODATAKA

Sve Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje isključivo kazalište Mala scena. Podaci se ne ustupaju niti prosljeđuju trećim osobama.

VAŠA PRAVA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, u svakom trenutku možete:

1. zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke

2. zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka ako kazalište Mala scena ne raspolaže vašim ažurnim podacima

3. zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka ukoliko za to imate valjani razlog

4. uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama

5. opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana

6. zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

Kazalište Mala scena omogućuje Vam besplatno i u bilo koje vrijeme pravo prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se može podnijeti  na sljedeći način:

  • pisano na adresu: Kazalište Mala scena, Medveščak 2, 10000 Zagreb ili
  • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@mala-scena.hr

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

 

Danas na programu