02.01.2014.
Otvoreno pismo premijeru, Vladi RH, Odboru za obrazovanje, kulturu i sport, saborskim zastupnicima te zainteresiranoj i široj javnosti

originalno objavljeno na blog.vecernji.hr
"Slamku spasa" piše Vitomira Lončar 

Poštovani,

25., 26. i 27. rujna 2013. godine održana je u Hrvatskom saboru rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima koja je završila izglasavanjem Prijedloga. Sukladno odluci Sabora, kazalište u Varaždinu dobilo je status nacionalnog kazališta.
U više sam se navrata javno očitovala o Prijedlogu i argumentirala zbog čega je ova odluka pogrešna. Prisustvovala sam i sjednici Odbora za obrazovanje, kulturu i sport na kojoj je Prijedlog glasovanjem dobio podršku većine članova i bio upućen u žurnu proceduru. Objavom u Narodnim novinama od 30. rujna 2013. kazalište u Varaždinu dobilo je status nacionalnog kazališta.

Na samoj je saborskoj raspravi u više navrata bilo rečeno da je ovaj status varaždinskom kazalištu donesen po proceduri, a da su pisma koja sam pisala saborskim zastupnicima i argumenti koje sam iznijela na Odboru - neistiniti. Osobito je žestoka u svojoj osudi moga javnog djelovanja bila zastupnica Natalija Martinčević, ujedno i zamjenica gradonačelnika Varaždina.

Budući da se kao znanstvenica nisam mogla pomiriti s netočnostima i neistinama koje je upravo zastupnica Martinčević neutemeljeno plasirala s govornice, odlučila sam se, sukladno pozitivnim zakonima RH, na analizu navedene procedure kroz koju je kazalište u Varaždinu prošlo. Uputila sam dopise Gradu Varaždinu i Ministarstvu kulture te Hrvatskom saboru da mi se dostavi sva dokumentacija koja je prethodila proceduri, kao i argumentacija. Nakon višemjesečnog dopisivanja prenosim vam rezultate svog istraživanja:
Služba za informiranje Hrvatskog sabora u zakonskom mi je roku poslala fonogram sjednice.
Grad Varaždin potvrdio mi je:
1. Da nema strateški plan Grada iz kojeg je razvidna potreba za dodjeljivanjem statusa nacionalnog kazališta ustanovi kojoj je Grad Varaždin osnivač.
2. Da ne postoji odluka Grada Varaždina iz koje bi bilo jasno da je Grad kao osnivač i vlasnik pokrenuo ikakvu proceduru proglašenja HNK-a u Varaždinu nacionalnim.
3. Da Grad Varaždin nema analizu Vijeća pri Gradu Varaždinu koje je ovaj prijedlog razmotrilo.
4. Da Grad Varaždin nema mišljenja stručnjaka iz užeg područja koji bi potvrdili opravdanost dodjeljivanja nacionalnog statusa HNK-u u Varaždinu.

Iz dokumenta koje kazalište u Varaždinu naziva strateškim planom (a koji se tako nikako ne može nazvati jer mu nedostaju osnovni dijelovi), očito je da ni sâmo kazalište uopće nije predvidjelo da postane nacionalno kazalište u narednom strateškom razoblju. Suprotno izjavama sa saborske govornice da je kazalište u Varaždinu promijenilo svoju misiju i viziju, jasno je da ni misiju ni viziju nije moglo promijeniti - jer ih prethodno nije ni imalo.

Na upit Ministarstvu kulture da mi se dostave dokumenti iz kojih je moguće utvrditi u više navrata spominjanu proceduru, u zakonskom roku nisam dobila odgovor te sam poslala požurnice. Kada ni nakon požurnica nisam dobila dokumente, obratila sam se, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjereniku za informiranje.

Također sam i osobno tražila dokumente od glasnogovornice Ministarstva kulture, ali ih nisam dobila.

Do ministrice Zlatar Violić, usprkos upornim zamolbama, nisam uspjela doći.

Nakon nekoliko intervencija dobila sam pismo od glasnogovornice Petrinjak kojim me se obavještava da je Ministarstvo kulture pokrenulo postupak priznavanja nacionalnog statusa HNK-u u Varaždinu temeljem zahtjeva Grada Varaždina od 14. veljače 2013. godine.
Dokument sam na zahtjev dobila od Grada Varaždina, a uz njega sam tražila i svu dokumentaciju koja je tom pismu prethodila.
Grad Varaždin odgovorio mi je u zakonskom roku da je pismo od 14. veljače 2013. jedini dokument koji imaju i da ne posjeduju nikakvu dokumentaciju koja je prethodila ovom dopisu Ministarstvu kulture u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili sl. te mi istu nisu u mogućnosti dostaviti.

Od Ministarstva kulture dobila sam pismo u kojem me obavještavaju da su nakon pisma od 14. veljače 2013. - započeli zakonsku proceduru javnim internetskim savjetovanjem u razdoblju od 31. siječnja do 17. veljače 2013. godine.

Iz navedenog je jasno da je Ministarstvo kulture pokrenulo javnu raspravu bez ikakva dokumenta jer je ista započela 15 dana prije nego što je pismo namjere (datirano 14. veljače 2013.) stiglo iz Varaždina do Zagreba.
Sâm prijedlog i obrazloženje pisani su tijekom siječnja 2013. godine, a iz pristigle dokumentacije razvidno je da je odluka donesena bez analize i procedure.

Od Povjerenika za informiranje dobila sam prošlog tjedna Zaključak u kojem se nalaže Ministarstvu kulture da u roku od 15 dana od zaprimanja istoga riješi moj zahtjev za pristup informacijama, a koji sam uputila još 1. listopada 2013. godine.
Nakon analize svih dokumenata Povjerenica za informiranje napisala je da protiv ovog Zaključka nije dopuštena posebna žalba.

Poštovani zastupnici, predsjedniče Vlade, članovi Odbora za kulturu, obrazovanje i sport, sve dokumente s urudžbenim brojevima, povratnicama i zahtjevima koje sam prikupila, a koji pokazuju da status nacionalnog kazališta HNK-u u Varaždinu nije donesen na temelju dokumentacije, analiza i procedure, nego isključivo radi osobnih (a vjerojatno i stranačkih) interesa, mogu dati na uvid svakome koga zanima i koga bi to po službenoj dužnosti i funkciji moralo zanimati.
Jasno je da se, suprotno svim demokatskim i civilizacijskim dosezima, radilo o usmenim dogovorima koji pogoduju pojedinačnom, a ne javnom interesu.
Smatram da bi se ovaj slučaj ponovno i iz početka trebao razmotriti te da bi pojedinci koji su manipulirali i sudjelovali u ovoj nedemokratskoj proceduri trebali biti sankcionirani.
Također sam mišljenja da bi se važne odluke, kao što je dodjeljivanje statusa nacionalnog kazališta, kao i donošenje zakonske regulative u kulturi općenito, trebale donositi na temelju opsežne analize, a ne ad hoc, kako je donesen ovaj zakonski dokument.
Također želim istaknuti da je kriza kazališnog života u Hrvatskoj dosegla uistinu zabrinjavajuće razmjere te da novi Zakon o kazalištima nije u planu ni za 2014. godinu, premda je najavljen još u prvim mjesecima mandata ove Vlade.

U nadi da ćete, u skladu sa svojim ovlastima, a sukladno novim saznanjima, poduzeti korake da se, također po žurnom postupku, provede podrobna i temeljita analiza već donesene, štetne regulative i po mogućnosti, vrati u demokratsku proceduru.
S poštovanjem
dr. sc. Vitomira Lončar

 

Danas na programu