Tina Hofmann
Tina Hofmann

Tina je rođena u Zagrebu 1978.godine. Bila je članica je dramskog studija ZKM-a pod vodstvom Ines Škuflić-Horvat i Vladimira Krušića. Profesionalno umjetničko obrazovanje stekla je na The Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre (gdje studira fizički teatar po sistemima Decrouxa, Lecoqa i Johnstona) te Rose Bruford College u Londonu (gdje je stekla BA) na polju kazališnih studija, baveći se teorijom i dramaturgijom, kao i na brojnim radionicama svjetskih majstora (Complicite Theatre, Frantic, Antonio Fava, Suzuki Method, John Wright). Po završetku studija većinom nastavlja raditi u Velikoj Britaniji.

Profesionalnu karijeru započinje kao glumica a zaigrala je u nizu izvedbi: "Oluja" i "Romeo i Julija" Williama Shakespearea, "Idealan Muž" Oscara Wildea, "Seascape" Edwarda Albeeja, "Manon/Sandra" Michela Tremblaya, "Machinal" Sofie Treadwell, te brojnih novih tekstova.

Radi i kao freelance redateljica - njezin prvi projekt, "Ljubavnik" Harolda Pintera iz 2001.g., biva posebno zapažen na festivalima diljem Kanade. Upotreba stiliziranog pokreta (često predstavljajući uveličanu stvarnost) i maske postaju Tinin redateljski potpis. Ostvaruje stilski raznovrsne projekte -  od putujućeg teatra na otvorenom (Illyria Theatre- "Guliverova putovanja", "Mowgliejeve priče"), site-specific promenadnog Shakespearea ("San ivanjske noći" za Taking Flight Theatre, gdje radi sa profesionalnim glumcima sa i bez tjelesnih oštećenja), obrada klasika (Dickensova "Božićna priča" kroz physical storytelling i devising metodu), nastavke i obrade Shakespeareovih djela, kazalište za najmlađi uzrast (0-3 godine), i.dr.

Osniva Dreamscape Theatre, koji postaje drugo ime za umjetničku suradnju sa (ujedno i životnim partnerom) Marcusom Fernandom. U Kanadi, Velikoj Britaniji i Novom Zelandu Dreamscape Theatre gostuje s novim tekstovima, manje znanim naslovima poznatih dramatičara i novim dramatizacijama.

Od 2004.g.Tina je i stalni umjetnički suradnik dječjeg kazališta Flying Pizza za koje režira brojne naslove ("Božićna priča", "Snježna kraljica", "Pinocchio", "Vjetar u vrbama", "Alica u zemlji čuda", "Knjiga o džungli", te obradu "Hobbita"). Učestalo surađuje na predstavama kao suradnik za pokret i masku.

Tina se  kontinuirano bavi i pedagogijom: 2001.g.do 2003.g. radi kao stalni suradnik za pokret (Birkbeck College-Acting Diploma i Acting and Voice Centre u Londonu). U Velikoj Britaniji surađuje je sa nekoliko Theatre-In-Education kompanija (kao voditelj dramskih grupa za djecu, mlade i odrasle, surađujući na projektima za inkluziju, na projektima primjene dramskih tehnika u nastavnom gradivu, projektima obrade lektire, itd.). U Hrvatskoj kontinuirano surađuje sa Teatrom Tirena, Try Theatreom i HCDO.

Tinu posebno interesira istraživanje novih izvođačkih pravaca: 2001.g. surađuje sa talijanskim umjetnikom Firak di Bellom na projektu koji promatra kretanja londonskih beskućnika. 2005.-2009.g. ostvaruje suradnju sa nekim od najjačih lutkarskih umjetnika u Engleskoj i Portugalu, te sudjeluje u projekima koji istražuju teatar sjena i manipulaciju predmeta.

2012.g. pod vodstvom Adriana Howellsa razvija vlastiti solo performans "Talking to Shiran" koji se bavi intimnosti teatra jedan-na-jedan. Od rane 2013.g. surađuje sa Marinom Petković-Liker na projektu "Od Terora: Ženska Gesta kao odgovor na Krizu".

Kroz posljednji redateljski projekt - novu dramatizaciju "Ljubavnika Lady Chatterley" za Blue Orange Theatre u Birminghamu, započinje profesionalnu suradnju sa dramaturginjom Kristinom Gavran. Tina rijetko miruje, a najviše od svega voli se igrati, pa je "Priča o Zvuku" logičan nastavak Tininog putovanja.