Luči Vidanović

Rođena je 1970. u Rijeci. Kreatorica je lutaka u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka od 1993. Samostalno kreira i izrađuje lutke te scenografiju za matično kazalište, ali i za ostala kazališta u Hrvatskoj kao i za kazališta u Mostaru i Pečuhu te za HTV. Surađuje i na lutkarskim filmovima kao tehnologinja.

Stručno se usavršavala za izradu marioneta u Pragu pod vodstvom Mireka Tejtnara.

Dobitnica je nagrade za najbolju scenografiju i lutke u predstav Tahira Mujčića "Sedam kozlini i samo jedan bedni vuk" na SLUK-u 2005. te za koautorstvo lutaka u predstavi "Veli Jože" u režiji Renea Medvešeka na SLUK-u 2013. godine.