Katarina Arbanas
Katarina Arbanas

Katarina Arbanas rođena je 1985. godine u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu (III. gimnazija, Osijek). 2005. godine upisuje Studij glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od veljače 2008. do prosinca 2009. živi i radi u Italiji u kazališnoj grupi Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera, Italija). Od ožujka 2010. do danas surađuje sa Thearto projektom pod vodstvom Zijaha A. Sokolovića, izvodeći edukativne predstave za djecu i radionice izrade lutaka za djecu. Koncem rujna 2011. diplomirat će Glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.