Sunce djever i Neva Nevičica

Sunce djever i Neva Nevičica

 
9.12.2020. 
SUNCE SUDI, A ZEMLJA POKAPA
"Zavaljujući tehnologiji, Ivica Šimić je iz Kine režirao ovu priču, što je svakako bilo prilično zahtjevno mada je u Bugi Mariji imao dobru suradnicu: jednako je bila uvjerljiva kao zla Mokoš (pogrbljena, ogrnuta crnim šalom iz kojeg nemarno viri uho, pakosnog izraza lica) i kao umilna Neva."

 

 

 

NA VRH