Vladimir Končar

Vladimir Končar

Vladimir Končar

Vladimir Končar

Vladimir Končar rođen je u Bjelovaru 1978. Živi i radi u Zagrebu.
Godine 1997. upisuje Grafički fakultet u Zagrebu, smjer dizajn. Uz rad na području novih medija (instalacije, performansi, animirani flm, video, interaktivna web sučelja, multimedijalni postavi muzeja i izložbi), četiri godine pod vodstvom prof. Frane Radaka izučava i klasično slikarstvo.
Godine 1999. jedan je od osnivača i voditelj Bjelovarske udruge za kulturnu aktivnost - BUKA, u sklopu koje niz godina djeluje na aktiviranju i promicanju kulture kroz časopis AKT, Teatar Puknuti te niz kreativnih radionica.
Od 2001. do 2005. član je umjetničke strip grupe Divlje oko.
Godine 2004. postaje član HDD-a, a 2005. član ULUPUH-a, sekcija multimedije i intermedije.
Jedan je od osnivača multimedijalnog dizajn studija Revolucija i stalni član glazbenog sastava TrianguliZona. Autor je niza eksperimentalnih i dokumentarnih filmova. Urednik je i suautor interaktivnog CD-ROM-a Teslin dan (sa Slađanom Lipovcem). Dosad je izlagao i sudjelovao na sedamnaest skupnih i devet samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik rektorove nagrade.

NA VRH