Tin Tonković

Tin Tonković

Tin Tonković

Rođen je 25.10.1990.

Obrazovanje

Glazbenik teoretičar (2009.), Srednja glazbena škola »Požega«, Požega,teoretski i klavirski smjer,

Student Glazbene pedagogije (od 2009 god.) Umjetnička akademija Osijek.

Radno iskustvo

Cromidi - programiranje MIDI matrica, komponiranje autorske glazbe, izrada glazbenih aranžmana, poduke sviranja synthesizera, sviranje sa koncertnim bendom »We come one«, gotovo u cijeloj Hrvatskoj, samostalno sviranje, aktivno sudjelovanje u zboru i tamburaškom orkestru glazbene škole »Požega«, sa mnoštvom nastupa i osvojenih nagrada na regionalnim, državnim i svjetskim natjecanjima te sudjelovanje na seminarima zborske glazbe, autorska glazba za lutkarsku predstavu »Čovjek i njegov najbolji prijatelj« Giulio Settimo, sudjelovanje na 44. Pif festivalu u Zagrebu i 19. Susretima pozorišta lutaka u Bugojnu.

Član koncertnog benda »We come one« iz Požege i komornog zbora Umjetničke akademije u Osijeku.

Rad na predstavi Mala sirena je Tinova prva suradnja s Malom scenom.

E-mail:  tintonkovic@hotmail.com

NA VRH