Morana Belančić

Morana Belančić

Morana Belančić

 Morana Belančić rođena je 1993. godine u Zagrebu. Po završetku XV. Gimnazije i srednje glazbene škole,počinje se baviti fotografijom s naglaskom na analognu kolor fotografiju. Upisuje Akademiju dramske umjetnosti 2016., smjer snimanje. U slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem koncerata i kazališnih predstava, volontiranjem na raznim festivalima te snimanjem kraćih filmova.

NA VRH