Martina Čvek

Martina Čvek

Martina Čvek

Martina Čvek

Rođena u Zagrebu gdje završava III. gimnaziju, preddiplomski studij glume na Akademiji dramske umjetnosti, kroatistiku i južnu slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno na ADU završava diplomski studij glume.

Sudjelovala u ADU produkcijama, raznim radionicama, radila na mjuziklu Orašar Aplauz teatra u Zagrebu, dramskoj seriji Crno-bijeli svijet i ovo joj je prva suradnja s Malom scenom.

NA VRH