Davor Šunk

Davor Šunk

Davor Šunk

Davor Šunk

crtač, dizajner, scenograf, fotograf, filmaš, animator, pisac.

Rođen 1970. u Virovitici. Studirao na Građevinskom fakultetu u Osijeku i Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Odrastao sam sa stripovima, čitajući ih i crtajući.
Od 1986. član sam Strip kluba ‘85 (Virovitica). U tom periodu samostalno i skupno izlažem širom Hrvatske i u inozemstvu. Stripove i ilustracije sam objavljivao u prvom strip fanzinu u Jugoslaviji Gavran (Virovitica) te fanzinu Patak (Slavonska Požega).

Dolaskom u Zagreb na Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu nastavljam s crtanjem stripova, ilustracija i grafika. Posebno su mi važna likovna iskustva u ateljeu prof. Zlatka Kauzlarića Atača i mentorstvo prof. Ivana Vanište. Nakon studija samostalno djelujem crtajući i dizajnirajući honorarno u studiju dizajna Likovi mentora Ivana Doroghyja. U tom vremenu surađujem s Mirkom Ilićem na projektu Studio Design International.

Od 2001. godine zaposlen sam u izdavačkoj kući Školska knjiga kao dizajner, voditelj likovnih projekata, ilustrator te kao mentor ilustratorima. Nezadovoljan metodologijom stručnog poslovanja prelazim na poziv u agenciju Akter Public, zatim u agenciju Public Image. Ta su me iskustva potakla da otvorim vlastiti studio vizualnih komunikacija Definicija 2003. godine kako bih se samostalno afirmirao u tim područjima djelovanja.
U periodu studija Definicija samostalno obavljam velike i male projekte vizualnih komunikacija, ilustracije, stripa, fotografije i filma (vizualni identitet Kongresa dječje kirurgije, Zagreb, 2004. / edukativna knjižica za djecu Dobrodošli u školu / vizualni identitet NK Zagreb / umjetnička suradnja s Kazalištem Virovitica / umjetnička suradnja s Gradskim muzejom Virovitica...).

Od 2000. do danas predavao sam crtanje, vizualne komunikacije i povijest umjetnosti u ZCP-u (zagrebački centar za pripreme) maturantima koji se pripremaju za upis na Arhitektonski fakultet i Studij dizajna).Isto tako, bio sam gost predavač sam na Fakultetu političkih znanosti (studij novinarstva) iz područja dizajna, ilustracije i fotografije.
U Hrvatskom dizajnerskom društvu držim radionice o ilustraciji u dizajnu. Godine 2012. zatvaram studio Definicija i postajem član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Od 2011. do 2014. godine držao sam školu stripa i stop animacije Čaro’grada u Kulturnom klubu O’grada i u ostalim gradovima Hrvatske, do sada u Pazinu, Virovitici, Pakracu, Mariji Bistrici, koju je podržalo Ministarstvo Republike Hrvatske. Isto tako, niz godina surađujem sa strip udrugom Stripos iz Osijeka putem izložbi i objavljivanja stripova u njihovom strip magazinu Stripos.

S posebnim zadovoljstvom ističem da sam 2009. godine organizirao strip festival Fra Ma Fu u Virovitici. Na tom trodnevnom festivalu, podržanom od Virovitičko-podravske županije te Grada virovitice, okupio sam eminentne hrvatske strip crtače (Kordej, Macan, Bednjanec, Ribić, Sudžuka) te promovirao mlade strip crtače. U programu festivala održao sam školu stripa za osnovnoškolce te radove škole objavio u strip fanzinu Gavran te na posebnoj javnoj izložbi.

Autor sam više maskota za dječje projekte. Izdvajam Smibić, lik za dječji časopis Smib (Školska knjiga), Jufi, lik za dječji časopis, Junior film (čiji sam pokretač, ilustrator i likovni urednik, Junior film) i Mika, lik za seriju edukativnih knjižica za djecu i mlade za borbu protiv ovisnosti.
Objavio sam više ilustracija i stripova za djecu i odrasle u dječjim časopisima te časopisima i dnevnim novinama za odrasle (Smib, Radost, Prvi izbor, Jutarnji list, Virovitički list...).
Autor sam koncepta i ilustracija serije edukativnih knjižica za djecu i mlade za borbu protiv ovisnosti (naručitelj Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitica).

Otisnuo sam grafičku mapu Distinctive life, 2011. 10 grafičkih listova. Mapa je promovirana u Zagrebu (knjižnica Bogdan ogrizović i Kulturni klub O’grada) i u Beču u Hrvatskom centru. Suautor sam knjige Tragovi s Robertom Mlinarcem. Autor sam knjiga Sitna proza i Sitna proza 2/Svijet oko puta (koncept, tekst, ilustracije i dizajn). Osmislio sam projekt Facetraits, niz portreta ljudi na socijalnoj mreži Facebook, koji služe kao profilna slika. To su portreti izrađeni digitalnom olovkom u suvremenom likovnom izričaju. Projekt je globalno prepoznat te su ilustracije objavljenje na naslovnici čikaškog časopisa Keeler News te na naslovnici Lapis Histriae. 2012. održana je multimedijska izložba (grafike i animacija) Facetraits u Gradskom muzeju grada Umaga.

2012. godine izlažem dvije strip table Osjećam ne i Gladan sam na 23. Slavonskom biennalu, kada se prvi put na žiriranoj izložbi grafike strip predstavlja kao ravnopravna grafička forma. Te godine u ljeto držim internacionalnu školu stripa u okviru festivala Sedam dana stvaranja u pazinu. Aktivni sam član Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade i član sam odbora istog društva. U tom društvu djelujem i kao likovni urednik, ilustrator i dizajner. 2013. godine, društvo je izdalo devet knjiga za djecu i mlade od kojih je jedna Sretan svijet čiji sam autor (pjesme i ilustracije).

Nagrada Kiklop za ilustracije, Palac Sim i palac Tam, 2014.


SCENOGRAFIJA
Šuma striborova redatelj Robert Raponja, Kazalište Virovitica.
Gospodin Mrak i tri bijela šeširića redatelj Draško Zidar, Kazalište Virovitica.
Palac Sim i palac Tam redatelj Damir Mađarić, Kazalište Virovitica,
oslikavanje scena za više kazališnih predstava.


ČLANSTVO
Ulupuh-a, sekcija za strip, ilustraciju i animirani film profesionalni član hdd-a (hrvatsko društvo dizajnera) hdkdm (hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade) stripos (strip udruga osijek), hzsu (hrvatska zajednica samostalnih umjetnika)

NA VRH